Trường đại học Công nghệ thông tin Thái Nguyên đã sử dụng trần thạch cao trong toàn bộ thiết kế trường học của mình.

Trường đại học cntt Thái Nguyên

Nga Cường đã là đơn vị duy nhất cung cấp trần thạch cao cho trường, thi công kiên cố và đảm bảo chất lượng khi đi vào sử dụng

© Copyright 2017 Thạch Cao Nga Cường - Cung cấp Thạch cao Vĩnh Tường Hà Nội . Bởi ByteSoft Việt Nam
error: Content is protected !!