Nhà điều hành sản xuất điện lực Thái Bình đã sử dụng 100% trần thạch cao và trần nhôm do Nga Cường cung cấp.

Nhà điều hành điện lực thái bình

Với đội ngũ thi công trần thạch cao và trần nhôm có tay nghề, Nga Cường đã giúp chủ đầu tư hoàn thành kịp tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng công trình tối đa khi đi vào sử dụng

 

© Copyright 2017 Thạch Cao Nga Cường - Cung cấp Thạch cao Vĩnh Tường Hà Nội . Bởi ByteSoft Việt Nam
error: Content is protected !!